Visgids met kajak tour dagdeel: SEK 900 per persoon (EUR 79*)

900,00 kr

Skepen, Södra Åsjön, Törn of Ronnebyån (vrije keuze) 

Ochtendtour start 08.00 en eindigt rond 12.00

Middagtour start 13.00 en eindigt rond 17.00

Avondtour start 19.00 en eindigt rond 23.00