Integritetspolicy för 204-fishing

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10 maj 2023

Denna Integritetspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Ord vars begynnelsebokstav är en versal skall ha en betydelse som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner har samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller plural.

Definitioner

För tillämpningen av denna integritetspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • Relaterat företag en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50 % eller mer av de aktier, kapitalandelar eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt vid val av styrelseledamöter eller annan ledningsbefogenhet .

 • Bolaget (i detta avtal benämnt "Bolaget", "vi", "oss" eller "vår") avser 204-fishing, Lida 204, 36195 Lågasjö.

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen, förutom dess många användningsområden.
 • Land hänvisar till: Sverige
 • Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Personuppgifter är alla uppgifter som rör en identifierad eller identifierbar person.

 • Med Tjänst avses Webbplatsen.

 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar data på uppdrag av Företaget. Det avser externa företag eller individer som utsetts av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på uppdrag av företaget, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.

 • Med användningsdata avses data som samlas in automatiskt, antingen genom användning av tjänsten eller genom tjänstens egen infrastruktur (t.ex. hur länge en sida har besökts).

 • Webbplatslänkar till 204-fishing, tillgängliga på http://www.204-fishing.com

 • Du hänvisar till den person som får tillgång till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk enhet för vars räkning den personen får tillgång till eller använder tjänsten, i förekommande fall.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan omfatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • telefonnummer
 • Adress, stat, län, postnummer, stad
 • Användningsuppgifter

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst du besöker, tid och datum för ditt besök, tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder Tjänsten via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive men inte begränsat till vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt tjänsten genom eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktivitet på vår tjänst och lagra viss information. De spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan omfatta:

 • Cookies för browsercookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning för att vägra cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb-beacons.

  Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kända som clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (t.ex. registrering av populariteten för ett visst avsnitt och verifiering av system- och serverintegritet).
  Cookies kan vara "permanenta" eller "sessionscookies". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet även när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies i artikeln på webbplatsen Free Privacy Policy .

  Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga/väsentliga cookies

  Typ: Sessionscookies

  Hanteras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla dig de tjänster som finns tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster du begär inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster.

 • Policy för cookies / Meddelande om godkännande av cookies

  Typ: permanenta cookies

  Hanteras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionella cookies

  Typ: permanenta cookies

  Hanteras av: Oss

  Syfte: Med hjälp av dessa cookies kan vi komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, t.ex. dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val gällande cookies, vänligen besök vår Cookie Policy eller avsnittet Cookies i vår Integritetspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändam

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive övervakning av användningen av vår tjänst.

 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av Tjänsten. De personuppgifter som du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För att fullgöra ett avtal: utveckling, efterlevnad och fullgörande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.

 • För att kontakta dig: för att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom pushmeddelanden från en mobilapplikation om uppdateringar eller informativ kommunikation om funktionaliteter, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, om det är nödvändigt eller rimligt för att de ska fungera.

 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller begärt information om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: för att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, antingen som ett löpande företag eller som en del av en konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som vi har om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.

 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, till exempel dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer och utvärdera och förbättra vår service, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en sammanslagning, försäljning av affärstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna sekretesspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är gemensamt kontrollerade med oss.
 • Med affärspartner: vi kan dela din information med våra affärspartner för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personuppgifter eller på annat sätt kommunicerar med andra användare på offentliga platser kan sådan information ses av alla användare och distribueras utanför offentliga platser.
 • Med ditt samtycke: vi kan lämna ut dina personuppgifter för något annat ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämplig lag), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Företaget behåller också användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när den används för att förbättra säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller när vi enligt lag är skyldiga att lagra den under en längre tidsperiod.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive Personuppgifter, behandlas på Bolagets säte och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Detta innebär att sådan information kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagar kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy, följt av din inlämning av sådan information, representerar ditt samtycke till sådan överföring.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att dina personuppgifter inte överförs till någon organisation eller något land om inte lämpliga kontroller finns på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper till att radera den personliga information som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan tillåta dig att radera viss information om dig från tjänsten.

Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på ditt konto, om du har ett, och gå till avsnittet kontoinställningar där du kan hantera din personliga information. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigera eller radera personuppgifter som du har lämnat till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information där vi har en rättslig skyldighet eller rättslig grund för att göra det.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är inblandat i en sammanslagning, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Polisen

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från myndigheter (t.ex. en domstol eller myndighet).

Övriga rättsliga krav

Företaget kan lämna ut dina personuppgifter om det i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera absolut säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personligt identifierbar information, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, kommer vi att vidta åtgärder för att radera den informationen från våra servrar.

Om vi måste förlita oss på samtycke som rättslig grund för att behandla dina uppgifter och ditt land kräver föräldrars samtycke, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder dessa uppgifter.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att omdirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet för "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att kontrollera denna Integritetspolicy regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

 • Via e-post: info@204-fishing.com