Allmänna villkor 204-fishing

1. Bokningar är inte slutgiltiga förrän full betalning av fakturan har mottagits på vårt
bankkonto

2. Deltagande i turen och fisket sker helt på egen risk. Kunden avstår från alla eventuella åtal
i händelse av en olycka, katastrof, personlig skada på, oavsett område, till 204-fishing.
204-fishing är inte på något sätt ansvarig gentemot kunden.
3. Kunden försäkrar att han/hon kan simma och kan delta i turen.
4. 204-fishing kommer att ordna allt nödvändigt sportfiskematerial* och utrustning, fiskelicens, flytväst och färskt,
fiskekläder ingår inte.
*Om kunden vill använda egen utrustning kan detta vara möjligt efter samråd, delvis på grund av den maximala
kajakens maxvikt på 125 kg.

5. Vid dåligt väder avgör 204-fiskeguiden om turen kan genomföras. Fiskeguiden kan i förväg besluta att ställa in
att ställa in turen.
I detta fall får kunden välja mellan att antingen boka en annan dag eller återbetala den erlagda betalningen.
betalningen kommer att återbetalas.
Vid plötsligt dåligt väder kan 204-fishing fiskeguiden på plats besluta att avbryta turen i förtid.
att avbryta turen i förtid.
6. Avbokning av kunden är möjlig innan avtalet träder i kraft, genom att skicka ett e-postmeddelande till:
info@204-fishing.com
Vid avbokning minst 2 dagar före hyresperiodens början återbetalas hela beloppet.
återbetalas. Vid avbokning dagen före hyresperiodens början återbetalas 50%.
Vid avbokning samma dag som hyresperioden börjar sker ingen återbetalning.
7. Konsumtion av alkohol och droger före och under resan är inte tillåtet.
8. Rökning i båten eller på kajaken är tillåten, men eventuella skador kommer att ersättas av kunden.
Inga cigarettfimpar får heller lämnas kvar i vattnet eller i naturen.
9. Under turen är kunden bunden av alla tillämpliga lagar och förordningar i svensk lag, fiskeguiden
fiskeguiden är medveten om dessa.
10. Kunden är alltid ansvarig om de orsakar skada på 204-fishing egendom,
på andra personer, och andra personers egendom och föremål, är 204-fishing inte på något sätt ansvarig
att hållas.
11. Fiskeguiden kommer att ta foton och/eller korta videor under fisketuren som en påminnelse för kunden. Endast med
kundens uttryckliga tillstånd kommer dessa foton och videor att användas för marknadsföring på vår
webbplats www.204-fishing.com och på Instagram, Facebook.
Kunden har alltid rätt att begära borttagning av foton och videor via vår e-postadress
info@204-fishing.com, dessa kommer därför att tas bort omedelbart efter mottagandet av e-postmeddelandet.
12. Det är inte tillåtet att under turen utföra åtgärder på kajakerna eller båten som utgör en fara
utgör en fara för kunden eller andra personer, samt 204-fishings tillgångar, miljön och
natur.
13. Varje form av beteende som inte är tillåtet, kan fiskeguiden besluta att avsluta turen tidigt och inte
fortsätta, utan någon återbetalning.
14. 204-fishing kan när som helst avbryta den gjorda bokningen och återbetala det belopp som redan betalats av kunden.
återbetalning.
15. Fiskeguiden har genomgått BHV-utbildning och ett första hjälpen-kit finns tillgängligt.
16. Att delta i turen innebär att du har läst och godkänt alla villkor
17. Det är tillrådligt att ha en tredjepartsförsäkring vid tidpunkten för deltagandet

18. Genom att betala anger du att du godkänner de medföljande allmänna villkoren